Circular IQ in de spotlight

Circular IQ in de spotlight

De wens om Circulair in te kopen vraagt om een andere aanpak en kijk op het inkoopproces. Circular IQ helpt inkopers en opdrachtgevers om grip te krijgen op het onderwerp en hun ambities te vertalen naar heldere doelen en beoordelingscriteria. Vervolgens wordt de Circular IQ inkoop-tool ingezet om de informatie op te halen die voor inkoper en opdrachtgever van belang zijn en worden productpaspoorten opgeleverd, zodat het inkoopteam en de organisatie onderbouwd inzicht hebben in de circulaire kenmerken van de aangeboden producten.

 

In het kader van de Greendeal Circulair Aankopen zijn beschikbare software-tools om Circulair in te kopen in kaart gebracht en is kort aangegeven hoe ze werken. Circular IQ was uiteraard onderdeel van de analyse van Vlaanderen Circulair en dat heeft geleid tot onderstaand overzicht dat mooi in beeld brengt hoe onze software ingezet kan worden om grip te krijgen op circulaire inkoop-projecten en in staat te zijn om aanbieders en aangeboden producten objectief en onderbouwd met elkaar te vergelijken.

 

Klik hier voor meer info