Circular IQ in panel bij 3de World Circular Economy Forum

Circular IQ in panel bij 3de World Circular Economy Forum

Circular IQ panelist tijdens World Circular Economy Forum in Helsinki

De ervaring van Circular IQ met het inzetten van haar software om het voor steden eenvoudiger te maken om circulair in te kopen en aanbiedingen beter te kunnen beoordelen op het onderdeel circulariteit heeft de aanleiding gevormd om Roy Vercoulen te vragen deel te namen aan een paneldiscussie over circulair inkopen in steden.

Snelle bevolkingsgroei en verstedelijking vergroten de druk op steden over de hele wereld. Inefficiënt gebruik van grondstoffen en assets veroorzaken groeiende problemen en maken steden lineair. Maar belangrijker nog, de stromen afval en het waardeverlies zorgen voor situaties die op middellange termijn onhoudbaar zijn. Om deze reden ligt er een grote uitdaging voor steden om hun potentieel te benutten en zichzelf op te stellen als aanjager en katalysator van de transitie vaan een circulaire economie.

Tijdens de sessie zal Roy zijn visie en de ervaringen van Circular IQ delen in het actief helpen van steden om hun inkoopkracht te gebruiken om minder afhankelijk te worden van mijnbouw, afval te verminderen en te sturen op meer, – en betere recycling, door betrouwbare data te verzamelen over product-kenmerken en de voorkeur te geven aan producten en leveranciers die fit zijn voor de circulaire economie.

Circulair inkopen is een krachtig instrument voor steden om in te zetten om een actieve bijdrage te leveren aan het versnellen van de transitie naar de circulaire economie. Circular IQ en haar partners hebben deze software al ingezet bij circulaire inkooptrajecten met een inkoopwaarde van meer dan € 430 miljoen in Nederland en in Belgie en we delen graag onze kennis daarover op dit enorme podium om andere te inspireren deze mooie voorbeelden te gaan volgen. Ben je ook op het WCEF en wil je bij deze sessie zijn, meld je dan hier aan. Als je bij wil praten en een kop koffie wil pakken; klik dan hier om een afspraak in Roy’s agenda te plannen.