Koopkracht gebruiken om positieve verandering teweeg te brengen: Circular IQ in Impact Magazine

Koopkracht gebruiken om positieve verandering teweeg te brengen: Circular IQ in Impact Magazine

 

Het Nederlandse Ministerie van Justitie (DJI) neemt graag het voortouw in het inbrengen van circulaire economie in haar huidige bedrijfsmodellen. Wolter van der Vlist is de afgelopen jaren een prominente stem in het op creatieve en succesvolle wijze activeren van teams binnen deze organisatie. Zijn doel is om circulariteit te verankeren binnen de kernprocessen van het ministerie.

Op Earth Day presenteerde DJI een overzicht, met sleutelprojecten die de afgelopen 12 maanden zijn gestart. We zijn verheugd om in het tijdschrift te worden opgenomen en we kijken ernaar uit om het team de komende maanden te ondersteunen om het proces te voltooien.

 

Circulariteit meetbaar maken

 

Circular IQ was uitgenodigd om het DJI-team te ondersteunen dat verantwoordelijk is voor de aanbesteding van circulair linnen voor alle penitentiaire inrichtingen in Nederland. Een van DJI’s productcategorieën met een hoge impact, is het bed-, bad- en keukenlinnen dat wordt gebruikt in penitentiaire inrichtingen. 

Wij ondersteunden het team bij het definiëren van hun circulaire focus voor dit project.

Voor Anne Marie van Iersel (projectmanager van DJI), was “het voor DJI mogelijk maken om de milieu-impact van verschillende producten objectief te beoordelen en te vergelijken” een enorme overwinning. Het gaf het team het vertrouwen dat ze nodig hadden om dit ambitieuze project te starten.

Onze CEO, Roy Vercoulen, voegt hieraan toe: “in de circulaire economie gaat het erom materialen in te zetten; in plaats van ze te verbruiken. Om dat mogelijk te maken is het nodig om de materiaalsamenstelling en kenmerken inzichtelijk te hebben. De criteria in deze aanbesteding zijn gericht op het bevorderen van transparantie over materiaalsamenstelling”. 

Ze belonen leveranciers die producten en materialen aanbieden die op de meest effectieve manier kunnen worden hergebruikt. Met deze aanpak wordt het gebruik van nieuwe materialen geminimaliseerd, evenals afval. Dit zou moeten resulteren in een aantrekkelijke business case en kostenbesparingen voor DJI ‘.

Wil je meer weten? Lees hier het volledige interview. Als je meer wilt weten over onze circulariteit programma’s, stuur ons dan een bericht en laten we in gesprek gaan.